Regulamin - Szkółka MarzeńPrzejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Szkółka Marzeń Krzewy i Rośliny Ozdobne Maria Grzympa.
Regulamin sprzedaży wysyłkowej.


1.Niniejszy Regulamin określa zasady wysyłkowej sprzedaży sadzonek roślin przez gospodarstwo rolne, którego właścicielem jest Maria Grzympa. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Kamienna Kolonia 2, 98-235 Błaszki i jest jednocześnie producentem tych sadzonek. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz warunków wysyłki zakupionych w gospodarstwie sadzonek.


2.Dane do Fa-vat RR:
Nazwa Gospodarstwa:
Szkółka Marzeń Krzewy i Rośliny Odzobne Maria Grzympa
Kamienna Kolonia 2,
98-235 Błaszki,
Maria Grzympa
Nr Regon: 385578143

3. Prowadzimy sprzedaż roślin jako rolnik ryczałtowy, jesteśmy zwolnieni z obowiązku wystawiania Faktury Vat.  Płatnicy VAT którzy rozliczają VAT na zasadach ogólnych - czyli nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego zobowiązani są do wystawienia na zakupione u nas rośliny fakturę VAT RR i doliczenie do kwoty sadzonek 7% z tytułu podatku.
Ponadto nie ma możliwości zakupu Roślin przez podmioty które przeznaczają je do dalszej odsprzedaży.

4. Dane kontaktowe:
   e-mail: krzewy-online@o2.pl Proszę mieć na uwadze fakt, że e-maile czytamy dopiero wieczorem.
   Numer telefonu: 0048 721 626 340 lub 0048 725 565 525

5. Sprzedaż sadzonek prowadzimy wyłącznie na terenie Polski.

6.Warunkiem korzystania z zakupów w naszym gospodarstwie jest złożenie zamówienia, co jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie państwa danych w celach związanych ze sprzedażą i wysyłką naszych produktów. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe klientów są wyłącznie wykorzystywane w celu realizacji zamówienia. Każdy Klient ma prawo do poprawienia swoich danych

7. Przesyłka gratis przy złożeniu zamówienia i spełnieniu warunków zakupu mininamlnej ilośći z danego asortymentu.   Klient musi dokonać płatności za rośliny przelewem na nasze konto. Dane do przelewu kwoty za przesyłkę otrzymacie pańśtwo na e-mail podany podczas składania zamówienia.

8.Po wypełnieniu formularza koszt zakupów zostanie podliczony automatycznie.

Płatność przelewem internetowym bądź każdą inną formą korzystając z wszelkich możliwych placówek - banki, poczta itp.

Płatności przelewem proszę kierować na konto:
Dane do przelewu /Faktury VAT RR
Maria Grzympa
Kamienna Kolonia 2, 98-235 Błaszki
Nr konta: 43109025900000000143556895
NIP:8271388049
REGON 385578143
W tytule proszę podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.

9.Wysyłka: Do końca lutego nie prowadzimy regularnych wysyłek, jednak rośliny możemy wysłać po wcześniejszym zgłoszeniu, chyba że zalega duża pokrywa śnieżna. Wysyłkę rozpoczynamy w marcu a kończymy z ostatnim dniem listopada. Wysyłanie zamówień zimowych zajmuje nam około 2-3 tyg. Jeśli w marcu będzie zalegać pokrywa śnieżna wysyłka paczek zostaje wstrzymana.

10.Nie wysyłam zawiadomień o dokonaniu wpłaty, ani zawiadomień o wysłanej paczce. Zawsze jednak mogą Państwo spytać się o postęp swojego zamówienia.

11.Paczki wysyłamy na bieżąco - z wyjątkiem okresu zimowego. Rośliny wysyłamy w każdy wtorek i środe. Rośliny, których wpłaty zaksięgowano od środy do piątku wysyłane są w nastepnym tygodniu w wtorek. W przypadku zaistnienia dnia świątecznego w tygodniu terminy wysyłki mogą ulec zmianie. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość opóźnienia wysyłki od 1 - 21dni.

12.Proszę wziąść pod uwagę fakt, że pieniądze wpłacane na poczcie docierają do nas najwcześniej po 3 dniach oraz na terminy wysyłania paczek.

13.Przelewy sprawdzamy tylko wieczorem. W celu przyspiesznie zamówienia prosimy o pszesłanie kopii  dowodu wpłaty.

14.W okresie jesienno-zimowym sprzadaż wielu odmian bylin jest wstrzymana ze względu na zamieranie częsci nadziemnej.

15.Korzystamy z kuriera In Post, DHL, DPD.

16.Sprzedaż prowadzimy tylko i wyłącznie w formie wysyłkowej. Odbiór osobisty tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

17.Reklamacje:
Rośliny zniszczone podczas transportu, nie z winy Kupującego, należy reklamować niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. (24 godziny), ze względu na specyfikę reklamowanego towaru. Do reklamacji należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie uszkodzonych roślin i paczki oraz protokół odbioru. Po zweryfikowaniu przez Nas informacji i zgłoszeniu szkody kurierowi, dosyłamy ponownie sadzonki, które uległy uszkodzeniu w ustalonym terminie, na koszt sprzedawcy lub w przypadku ich braku na stanie zostaną zwrócone pieniądze na konto lub adres wskazany przez kupującego.

Opis procedury reklamacyjnej, innej niż zniszczenia transportowe:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem krzewy-online@o2.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

18.Ponieważ wygląd sadzonek podlegają zmianom w ciągu roku zastrzegam, że zdjęcia sadzonek mogą się różnić od otrzymanych sadzonek. Często są to zdjęcia dużych kwitnących roślin w celu pokazania jak będzie wyglądała roślina po rozrośnięciu.

19. Odstąpienie od umowy:
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem internetu z właścicielem gospodarstwa rolnego Grzegorzem Gruchałą, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (może być w formie emaila) w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Przesyłkę należy nadać na adres zwrotny, ale proszę nie odsyłać paczki za pobraniem – gdyż taka paczka nie będzie odebrana. W przypadku odesłania roślin Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania.

20.Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) . Informacje o sposobie rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „ Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Krzewy-online.pl
Kontakt
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego